Strengere aldersgrenser på kino

I dag har vi en ledsagerregel for kinofilm som tillater at barn kan se filmer som har en høyere aldersgrense enn alderen deres så lenge de har følge med voksne.

For både 7-, 11- og 15-års aldersgrense kan barn med følge være tre år yngre enn grensen. Det er bare 18-årsgrensen som er absolutt.

Absolutte grenser på enkeltfilmer

Forslag om å utvide med flere aldersgrenser og om å gjøre aldersgrensene absolutte, har tidligere vært diskutert og vært oppe til høring i Kulturdepartementet, uten at endringer har skjedd på dette feltet. Nå foreslår kulturminister Trond Giske å beholde dagens ordning, men han vil stramme inn på enkelte filmer ved å innføre absolutte aldersgrenser, skriver NRK.

Vi har fått noen innspill på at det kan være hensiktmessig for å få et mer finmasket nett. Det vil bare være unntaksmessig at vi gjør aldersgrenser absolutt, sier Giske til NRK.

Foreldre vurderer best

Direktør Lene Løken i bransjeorganisasjonen Film og Kino foretrekker dagens regelverk og vil ikke ha noen absolutte aldersgrenser. Foreldre og foresatte er de beste til å vurdere barna i forhold til kinofilmen. Barn er forskjellige på forskjellige alderstrinn, og foreldre oppfatter hva som er heldig for barnet og hva som ikke er fullt så heldig for barnet annerledes, mener hun.

Statens Medietilsyn setter aldersgrensene på film. Rådgiver Barbro Hardersen synes det er en grei ordning at foreldrene har mulighet til å overprøve grensene de setter. Det kan være vanskelig å overprøve foreldre. Det blir bakstreversk å være så bastante, sier Hardersen.

Enklere for foreldre

BarneVakten tror at aldersgrensene ville være mer oversiktlige og enklere å forholde seg til for foreldre dersom man hadde absolutte grenser. I tillegg har BarneVakten tidligere gått inn for å utvide med en 13-årsgrense og å senke 11-årsgrensen til 10 år.

– Aldersgrensene vil ligge tettere inntil hverandre, og være mer tilpasset de ulike aldersgruppene, sier redaktør Sigrun Landro Thomassen i BarneVakten.

– Absolutte aldersgrenser vil også fjerne det presset mange foreldre opplever i dag fra barna sine om å se filmer med høyere aldersgrense ”fordi alle andre gjør det”, sier hun.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *