Sladrekjerring?

Menn er minst like interessert i sladder som kvinner, viser engelsk studie – ihvertfall når det gjelder kjæresten deres.

Antagelser om at bare kvinner farer med sladder avvises. En engelsk studie utført ved University of Leicester, viser at menn er minst like interessert i sladder, skriver forskning.no.

Vurderer partneren

Det er hovedsaklig potensielle kjærester som vekker menns sladrelyst.

Kvinner fatter riktignok størst interesse for sladder om sine medsøstre – i større grad enn den interesse menn har for sladder om andre mannfolk. Forsker Charlotte De Backer mener i så måte at sladder er en nøkkelressurs i kvinners – og menns – jakt på og vurdering av partnere.

Klar funksjon

– Studien indikerer videre at kvinner i større grad enn menn blir sladret om. Sladder er heller ikke bare prat på tomgang, den har en klar funksjon. Den er tilstede i alles liv,og på et tidsspunkt blir vi alle hovedpersonen i sladderen, mener forskeren.

Hva det sladres om

De Backers forskning viser at personer som allerede er i et forhold viser seg å være minst like ivrige som single etter å høre sladder om potensielle kjærester/partnere.

– Vi hadde ventet at de som var i et forhold, ikke ville være like interessert i å høre sladder om mulige romantiske partnere. Men resultatene viser at de er like interessert i dette som de single, sier De Backer.

Når menn eller kvinner bedriver sladder om en kvinne, dreier praten seg oftest om hun er pen eller ikke.

Når mannen blir sladret om, er det hans økonomiske status det gjerne gjelder, opplyses det i pressearkivet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *